No3157嫩模夏西CiCi健身房主题粉色紧身裤秀魔鬼身材浑圆翘臀诱惑写真63P夏西CiCi秀人网

No3157嫩模夏西CiCi健身房主题粉色紧身裤秀魔鬼身材浑圆翘臀诱惑写真63P夏西CiCi秀人网

肾着者,谓肾为寒湿所伤,□而不行之为病也。 若无热汗出,乃少阴阴邪寒饮,真武汤证也。

上以病名求病证,此以病证实病名,反复详明之意。 此节脉证不合,必有脱简,故不释。

注家皆释胃寒下利,不但文义不属,且与芩、连之<目录>卷二\伤寒论注正误存疑全篇少阴病,饮食入口即吐,心中「嗢嗢」〔温温〕欲吐,复不能吐,始得之,手足寒,脉弦迟者,此胸中实,不可下也,当吐之,若膈上有寒饮,干呕者,不可吐也,当温「温温」当是「嗢嗢」,嗢嗢者,乃吐饮之状也,当改之。观其所主之方,要不过升麻、甘草、当归、□甲、蜀椒、雄黄,而并不用大寒大热之药,则可知仲景所论阴毒阳毒,非阴寒极、阳热极之谓也。

则治之者,当以清酒热亡血不可发其表,汗出则寒栗而振。盖脾主为胃行津液,此以胃强脾弱,约束津液,不能四布,但输膀胱,致小便数而大便坚也。

 弦浮大者,当是「弦滑大」,则有可吐之理。若少阴脉浮不出,则下焦阳虚,寒气聚于阴器,不得发泄,故病疝阴肿大而痛也。

然其病初得之三、四日,目赤如鸠眼者,是热蕴于血,故眦络赤也。成无己曰:阳主热而色赤,阴主寒而色青。

Leave a Reply